Održan kick-off sastanak projekta eCentral

28. i 29. rujna 2017. održan je kick-off sastanak projekta eCentral sufinanciranog iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. REGEA je kao koordinator projekta bila domaćin projektnim partnerima iz Austrije, Italije, Mađarske i Slovenije.

ENERGETSKI CENTAR BRAČAK
Scroll to Top