Zara coffee chat

Održana je coffe chat panel-rasprava na temu Izazovi i prilike u zapošljavanju i samozapošljavanju – što nam treba na tržištu? u okviru projekata ENTER i LUMEN.

ENERGETSKI CENTAR BRAČAK
Scroll to Top